منوی دسته بندی

برنامه های ورزشی

برنامه بدنسازی برای شروع ماه اول

برنامه بدنسازی برای شروع ماه اول

این برنامه بدنسازی برای شروع ماه اول مناسب است. در این برنامه ما با توجه به اینکه یک فرد تازه دارد ورزش بدنسازی را شروع می کند، برنامه را طراحی...

برنامه بدنسازی حرفه ای بانوان

برنامه بدنسازی حرفه ای بانوان

در برنامه بدنسازی حرفه ای بانوان ما یک برنامه بدنسازی با سطح متوسط را برای شما طراحی کرده ایم، که برای رشد عضلات شما مناسب است. خلاصه تمرین تقویم تمرینی...

برنامه بدنسازی مبتدی برای آقایان

برنامه بدنسازی مبتدی برای آقایان

این برنامه بدنسازی مبتدی برای آقایان یک برنامه با شدت مناسب برای یک فرد تازه کار است، در این برنامه یک جلسه حرکات پا و مابقی جلسات را به بالاتنه...

بهترین برنامه بدنسازی در خانه

بهترین برنامه بدنسازی در خانه

در بهترین برنامه بدنسازی در خانه ما یک برنامه با چینش فول بادی برای شما در نظر گرفته ایم که در آن عضلات شما را به چالش می کشیم. خلاصه...

بهترین برنامه بدنسازی حجمی

بهترین برنامه بدنسازی حجمی

در بهترین برنامه بدنسازی حجمی ما یک برنامه برای افرادی که سابقه تمرین بالای یک سال دارند را طراحی کرده و تمام عضلات را با حجم مناسب تمرین می دهیم....

برنامه بدنسازی بانوان برای فرم دهی

برنامه بدنسازی بانوان برای فرم دهی

در برنامه بدنسازی بانوان برای فرم دهی ما 2 برنامه بدنسازی با سطح مبتدی و متوسط را برای شما طراحی کرده ایم، که برای فرم دهی استایل بانوان مناسب است....

برنامه بدنسازی در خانه با دمبل

برنامه بدنسازی در خانه با دمبل

در برنامه بدنسازی در خانه با دمبل ما تمام حرکات را با کمک دمبل برای شما طراحی کرده ایم. سطح برنامه را ما در این برنامه بدنسازی پیشرفته در نظر...

برنامه بدنسازی در خانه

برنامه بدنسازی در خانه

اکر شرایط حضور در باشگاه را ندارید برنامه بدنسازی در خانه برای شما طراحی شده است. در این برنامه بدنسازی سعی بر این است با حداقل امکانات تمام عضلات شما...

برنامه بدنسازی بانوان

برنامه بدنسازی بانوان

در برنامه بدنسازی بانوان تمرکز ما بری روی تغییر استایل بانوان است به همین دلیل ما جلسات روز پا را در این برنامه بدنسازی بیشتر در نظر گرفتیم. خلاصه تمرین...