منوی دسته بندی

علم تمرین

تمرینات هیت چیست؟ تمرینات هیت کاردیو چیست؟

تمرینات هیت چیست؟ 2 مقایسه فوق العاده

تمرینات هیت چیست؟ تمرینات هیت کاردیو چیست؟ اگر بخواهیم خیلی سریع به شما بگویم تمرینات هیت چیست؟ باید بگویم نوعی ورزش قلبی عروقی است که به طور متناوب بین ورزش...

هایپرتروفی عضلانی چیست ؟

هایپرتروفی عضلانی چیست ؟ نحوه ساخت عضله

بررسی مختصر هایپرتروفی عضلانی هایپرتروفی عضلانی شامل افزایش اندازه عضلات اسکلتی از طریق رشد در اندازه سلولهای مؤثر آن است. هایپرتروفی عضلانی دو نوع دارد: اینکه بر روی کدام نوع...