منوی دسته بندی
برنامه بدنسازی

برنامه بدنسازی رایگان

در اینجا برای گروهای مختلف با توجه به شرایط فرد برنامه تمرینی بدنسازی رایگان را که به وسیله مربی های رسمی فدراسیون پرورش اندام طراحی شده اند برای شما اماده کرده ایم برنامه تمرینی بدنسازی موجود در کاپیتان پدیا شامل برنامه بدنسازی حجمی، برنامه بدنسازی حرفه ای، برنامه بدنسازی مبتدی، که به گونه ای تنظیم شده است که برای افراد مختلف مناسب می باشد.